Foto av Stina Klasson

Stina Klasson

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Bröstrekonstruktion med fri lambå, DIEP

Vid Plastikkirurgiska kliniken i Malmö finns en etablerad teknik med att bygga upp ett nytt bröst efter bröstcancer med mikrokirurgisk teknik, s.k. DIEP-lambå rekonstruktion. Denna metod är förstahandsalternativ hos kvinnor som efter bröstcancer fått strålbehandling. Hudens elasticitet förstörs vid strålning och därmed är protesrekonstruktion inte möjlig. Vid operationen transplanteras hud, underhudsfett och blodkärl från nedre delen av buken till bröstkorgen och formas till ett bröst. Med denna metod kan ett nytt bröst med naturlig form och mjuk konsistens byggas upp utan inläggning av silikon eller annat konstgjort material.

När patienten inte blivit strålbehandlad efter sin bröstcancer är det enligt nationella riktlinjer förstahands- rekonstruktionsalternativet expanderprotes. De nationella riktlinjerna för bröstrekonstruktion är främst baserade på att det går åt mer resurser vid bröstrekonstruktion med DIEP-lambå. Nu är vår teknik bättre och operationen går betydligt snabbare jämfört med tidigare.

En expanderprotes läggs in via det befintliga operationsärret (efter bröstcanceroperationen). En ficka skapas under bröstmuskeln och protesen läggs in i denna ficka. Protesen är gjord av silikon och har ett hålrum i sig som efter operationen fylls på med koksalt vi en port som placeras under huden lateralt om bröstet. När såret har läkt kommer patienten till mottagningen för koksaltpåfyllning ungefär i 4 veckor i följd innan protesen, och bröstet uppnått önskad volym

Vi upplever att bröst som rekonstruerats med kroppsegen vävnad (DIEP) blir objektivt finare och mer naturliga. Om patienten ändrar i vikt följer även det kroppseget rekonstruerade bröstet med vilket inte är möjligt vid en protesrekonstruktion. Vi tror också att resultatet efter en DIEP-rekonstruktion står sig på lång sikt och att patienten slipper korrigerande operationer i framtiden. Det är vanligt att vi behöver byta ut bröstproteser på grund av komplikationer såsom infektioner, kapselkontraktur samt dåligt kosmetiskt resultat. Nackdelen med DIEP-rekonstruktion är en längre operationstid (ca 4 timmar för en DIEP-lambå, 1 timme för en expanderprotes), något längre vårdtid (6 dagar för DIEP. 3 dagar för expanderprotes) samt ett ärr på magen.

Både på vår klinik, nationellt och internationellt används båda dessa rekonstruktionsalternativ men hittills är dessa operationsmetoder inte jämförda systematiskt och prospektivt gentemot varandra.

Det finns det inga data som talar för att det är svårare att upptäcka eventuella bröstcancerrecidiv efter rekonstruktion med DIEP-lambå jämfört med expanderprotes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fria nyckelord

  • plastikkirurgi
  • bröstrekonstruktion
  • DIEP

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Klasson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren