Foto av Stina Melander

Stina Melander

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Stina Melander är lektor i Statsvetenskap. Hennes forskning handlar framförallt om skärningspunkten mellan individ, stat och samhälle. Bland annat har hon undersökt hur smärtpatienter blir bemötta inom vården och hur individer med långvarig smärta hanterar sin situation. Just nu är hon engagerad i ett projekt som undersöker digitalisering och demokrati i funktionsrättsrörelsen.

Hon undervisar främst på kurser inom förvaltningsområdet.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Melander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren