Foto av Stina Melander

Stina Melander

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Melander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology