Foto av Stina Oredsson

Stina Oredsson

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer och mer forskning tyder på att återfall i cancer beror på förekomsten i en tumör av en mycket liten population av cancerceller som är resistenta mot behandling. Dessa celler har fått namnet cancerstamceller (CSCer). De cellgifter man använder idag tycks inte fungera på CSCer och därför är det viktigt att hitta cellgifter som även dödar denna population av cancerceller. I vår forskning undersöker vi hur en rad olika substanser påverkar CSCer. Vi utgår från naturliga substanser som isolerats från bakterier och växter och som modifierats av kemister genom kemisk syntes. De nya substanserna kallar vi för analoger av modersubstansen. Som modellsystem använder vi cancerceller som isolerats från patienters tumörer och som växer utanför kroppen i flaskor omgivna av en vätska som är cellernas mat. Analogerna tillsätts till vätskan och sedan undersöker vi hur CSCerna påverkas med olika metoder. Vi undersöker även hur olika typer av normala celler påverkas för att få en förståelse av biverkningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Cancer stamceller
  • cancer cellinjer
  • forska utan djurförsök

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Oredsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren