Foto av Stina Oredsson

Stina Oredsson

Professor emerita

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Oredsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry