Foto av Stina Ramne

Stina Ramne

Knuten till universitetet, MSc Klinsik Nutrition, Legitimerad Dietist

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad dietist och doktorand i nutritionsepidemiologi och jag undersöker sambanden mellan sockerkonsumption och kardiometabol risk. Detta samband är väldigt inkonstekvent i den existerande litteraturen. Därför är jag intresserad av biomarkörer för sockerintag som kan komplettera den självrapporterade kostdatan och på så sätt bättre belysa frågan om socker och kardiometabol risk. Sedan 2019 är jag är också ordförande i Sydsvensk Förening för Nutrition. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stina Ramne är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren