Stinne Glasdam

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jeg har gennem mange år været optaget af sociologisk kræftforskning, sociologisk forskning inden for ældreområdet, uddannelseshistorie og –sociologi, folkesundhed samt etik, metode og teori inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Jeg drives af en interesse for at undersøge, hvad der sker i møder mellem mennesker, hvilken betydning det har, når mennesker med forskellige samfundspositioner, forskellige måder at leve på, og forskellinge måder forstå sundhed og sygdom på mødes i sundhedssystemet, samt hvordan sundhedspolitik/organisation og menneskers livsførelse spiller sammen. Jeg arbejder primært med kvalitative forskningsmetoder og sociologiske spørgsmål ind i det sundhedsvidenskabelige felt. Jeg har en bred erfaring at trække på i forhold til kvalitative metodiske tilgange til forsknings- og udviklingsprojekter. Endvidere har jeg erfaring med at lave systematiske litteratur reviews.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • sociologi
 • onkologi
 • gerontologi
 • Hälsovetenskaper
 • public health
 • Kvalitativ forskningsmetodik
 • Antibiotic resistance
 • social media

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Stinne Glasdam är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren