Inget foto av Sune Sunesson

Sune Sunesson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina intressen är framförallt forskning om människobehandlande organisationer, socialpolitik och kunskapssociologi. Detta tar sig uttryck i forskning om hur vårdsystem ändras, hur socialtjänstsystem byggs upp och motiveras, och hur kunskap och forskning används i socialt arbete. Jag arbetar för en integrerad samhällsvetenskap, som öppnar sig både mot andra vetenskaper och mot olika praktikområden.

Samverkan

Under åren 2000 – 2008 var jag starkt engagerad i fakultetens ledning, bl.a. som dekan. Sedan 2008 arbetar jag med Pufendorfinstitutet, ett mångvetenskapligt och tvärfakultärt ”Institute for Advanced Studies” vid vårt universitet. Jag var styrelseordförande 2008 - 2012, föreståndare 2012 - 2017 och är sedan januari 2018 vetenskaplig rådgivare vid institutet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sune Sunesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren