Foto av Susann Porter

Susann Porter

knuten till universitetet, MSc, Leg Arbetsterapeut

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

 

Jag fick förmånen att i oktober 2016 börja arbeta som doktorand i professor Ulrika Bejerholms forskargrupp, Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet. Mitt avhandlingsarbete ska i stora drag handla om; Mobilizing an integrated return-to-work intervention for people with affective disorders - Evaluating indivudual, professional and employer changes and outcomes and the need for mobile health support at work.

Jag har under mina olika arbeten kommit i kontakt med människor som har olika psykiska utmaningar i livet och jag känner mig oerhört motiverad och priviligierad att nu få möjlighet att forska inom detta område.

 Jag tog min arbetsterapeutexamen 2001 på Karolinska Institutet i Stockholm och arbetade därefter på en geriatrisk avdelning på Danderyds Sjukhus samt inom onkologi på Karolinska Sjukhuset. Flyttade 2003 till England i tre år och arbetade där både inom ortopedi och neurologi på Nottingham City Hospital. Tillbaka i Sverige fortsatte jag inom ortopedi på SUS i Malmö men sökte mig sedan till ett privat vårdföretag och blev där bland annat rehabiliteringsansvarig och ansvarig för ergonomiutbildning av all personal. Tillsammans med Malmö Högskola och den ideella organisationen Katthjälpen startade jag upp en verksamhet där de boende fick möjlighet att träffa en terapikatt.

 

Jag tog min masterexamen på Lund Universitet och fick förmånen att börja arbeta som projektadministratör hösten 2013, en erfarenhet som varit ovärderligt i mitt nuvarande arbete som doktorand.

 

 

 

Publikationer:

Porter S. Occupational Performance and grip function following a distal radius fracture: A longitudinal study over a six-month period. Hand Therapy. 2013; 18(4) 118-128.

 

Porter S. Att jobba utomlands. Arbetsterapeuten. 2006; 7: 17-18.

 

Wolf S, Raadik G. Smärtpatienten hos arbetsterapeuten. Svensk Rehabilitering. 2003; 3: 43-45.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Affective disorder
  • Depression
  • Vocational rehabilitation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susann Porter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren