Foto av Susanna Whitling

Susanna Whitling

Universitetsadjunkt, PhD

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Legitimerad logoped, PhD och universitetsadjunkt med intresse för högskolepedagogik och funktionsnedsättning av talrösten. Mitt forskningsfokus är diagnostik för s.k. funktionella röstrubbningar i samarbete med Michigan State University samt AI-baserade lösningar för röstvård och för röstmarkörer för bakomliggande sjukdom i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och VoiceDiagnostic Sweden AB. Medarbetare vid nystartade Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora (BRCMH) vid LU.

 

Undervisning

Undervisningsfokus på röstpatologi, och -akustik, muntlig kommunikationsträning och vetenskapsmetodik. Stort intresse för högskolepedagogisk utveckling. Ansvarar för internationella utbildningsmöjligheter för studenter på logopedprogrammet, LU.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanna Whitling är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren