Foto av Susanne Åkesson

Personlig profil

Forskning

Den första tiden

Jag studerade zooekologi vid Uppsala universitet innan jag flyttade till Lund där jag doktorerade på hur småfåglar orienterar sig under deras flyttningsresor. Jag avlade doktorsexamen 1995. Efter det flyttade jag till Zürich Universitet i Schweiz och till professor R. Wehners laboratorium där jag studerade hur myror använder landmärken för att navigera i ökenområden.

Tillbaka vid Lunds universitet startade jag 1998 mitt eget forskningslabb. Där började jag forska på hur fåglar och havssköldpaddor gör för att navigera rätt när de flyttar över mycket långa avstånd och sedan hittar hem igen. För att undersöka detta använde jag mig av storskaliga fältexperiment, men också spårningsteknik för att studera enskilda individer. Insekters migration blev också en del av mitt forskningsprogram.

Tillsammans med Staffan Bensch, verksam vid biologiska institutionen i Lund, startade jag 1998 ett forskningsprojekt om lövsångare. I projektet studerar jag olika underarter till lövsångare (Phylloscopus trochilus) och hur fenotyp, orientering och genetik påverkar flyttningen hos enskilda individer.    

Att flytta och vara i rörelse

År 1999 planerade och organiserade jag den första doktorandkursen i ”Ecology of Animal Migration”. Kursen ges fortfarande vid Lunds universitet. Sedan 2008 är jag föreståndare för Centre for Animal Movement Research, CAnMove, i Lund, samt för min forskargrupp Animal Navigation Lab.

Min nuvarande forskning handlar mycket om att undersöka hur fåglar och andra djur rör sig och flyttar, särskilt fenotypiska drag samt hur djur har anpassat sig till att klara av att flytta riktigt långt. Bland annat undersöker jag hur ensamflyttande fåglar hittar vägen när de migrerar första gången.

Biologi och fysik

Jag är mycket intresserad av tvärvetenskapliga frågor som knyter samman biologi och fysik. Det intresset har lett till studier om vikingars sätt att navigera, varför zebran fått sin typiska randiga päls, och hur djur navigerar med hjälp av polariserat ljus och jordens magnetfält.

Tornseglare och deras sätt att hela tiden vara i rörelse fascinerar mig. År 2009 påbörjade jag ett projekt där jag spårar tornseglare (Apus apus) när de flyttar mellan kontinenter. Jag tar reda på deras flyttstrategi, rutt som de flyger och hur de anpassat sig till att flyga månader i sträck utan att landa. Inte minst är jag intresserad av hur tornseglare fysiologiskt klarar av tio månader i luften utan avbrott.

Samverkan

Vill sprida forskning 

Jag är mycket intresserad av att popularisera och sprida forskning och vetenskap. Jag har skrivit flera böcker tillsammans med fotografen Brutus Östling, två av dem har nominerats till bästa fackbok. År 2006 nominerades boken Pingvinliv och 2009 vann jag kategorin Årets fackbok med Att överleva dagen.  Sedan 2002 ingår jag i radioprogrammet Naturmorgons expertpanel.

För närvarande arbetar jag med ett projekt tillsammans med fotografen Aron Hejdström. Projektet består dels av en E-bok, dels en utställning som beskriver olika vägar att bli forskare, och vad unga doktorander och forskare håller på med.

Konstnärligt arbete

Konst, natur och historia

Jag gillar konst och musik, att fotografera och att dansa. På fritiden målar jag gärna akvarell och fotograferar i naturen. På senare år har jag börjat spela nyckelharpa. Jag tycker att nyckelharpans ton är underbar och gillar utmaningen att lära mig spela det här gamla instrumentet.

Självklart älskar jag att bara umgås med min familj. Till mina stora intressen hör friluftsliv och att skåda fåglar. Det var faktiskt så det började när jag var ung och valde väg i livet – att bli en forskare som studerar fåglar.

Jag är också intresserad av trädgårdsarbete, historia och släktforskning. Att ta reda på mer om mina band med människor bakåt i tiden ger mig ett samband, och faktiskt ett rikare inre liv och en större förståelse för vem jag är.

Undervisning

2009 mottog jag Sveriges Ornitologiska Förenings silvermedalj för framstående forskning och kommunikation. Sedan 2006 är jag Fellow of The Royal Institute for Navigation i London. 2016 valdes jag in i Kungliga Vetenskapsakademien (klass Biologi) i Stockholm.

Jag undervisar i kurserna Evolutionary animal ecology samt Ornithology i Lund.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanne Åkesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren