Foto av Susanne Lundin
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

De senaste projekten:

- Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones. (https://maw.wallenberg.org/varfor-okar-efterfragan-pa-illegala-och-riskabla-lakemedel

- Falsified medicines in a multicultural society. Importance of knowledge exchange between the public and expertise. (LMK Foundation http://lmkstiftelsen.se/projekt/)

 Clinical experiments for Huntington-s disease. Recommendations to medical researchers regarding how to inform potential participants (Swedisch Research Council).

-  Illegal drugs - gathering information from the public and doctors.(VINNOVA ID: 2014-1006
-Organ transplantation and organ trafficking. Focus is on the criminal ways to meet the demands for transplants
- Cultural aspects on neurodegenerative disorders (Parkinson’s and - -Huntington’s disease). http://www.med.lu.se/bagadilico
- Impact of citizen participation on decision making in knowledge intensive policy fields, http://www.cit-part.at/
- Genetics and Democracy (Erik Philip-Sörensen Foundation)
- Organ som bristvara. Svenska patienter som blir transplanterade utomlands.(Gelinfonden http://www.gelinfonden.org/)
- From Phenotype to Genotype – towards a genetic normality? (Erik Philip-Sörensen Foundation)
- Människan, maten och måltiden i ett föränderligt samhälle (HSFR, The Swedish Research Council for Humanities and Social Sciences)
- Transformations of the Body (FRN, The Swedish Research Council for the Natural Sciences)
- Genetics, Genetic Engineering, and Everyday Ethics (RJ, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation,)
- Cultural Perspectives on Xenotransplantation (Juvenile Diabets Foundation/Wallenberg)
- Bioscience, Knowledge, and Culture; Educating the European Public for Biotechnology (EU-project)
- Bodily Commodities: Ethical concerns About Biotechnology and Market (NOS-HS)
- Ethics as praxis. Cultural perspectives on ethic and moral concerns within stem cell research (Wallenberg)
- Challenges of Biomedicine. http://www.univie.ac.at/virusss/cob/respons.html

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanne Lundin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren