Foto av Susanne Pelger

Susanne Pelger

Universitetslektor, Docent, Excellent Teaching Practitioner (ETP)

Personlig profil

Forskning

Hur kan studenter utveckla sin förmåga att skriva? Hur kan lärare stödja denna utveckling? Och hur kan skrivande främja ämnesförståelse? Frågorna är centrala i min forskning, där jag undersöker skrivandet som mål och medel inom naturvetenskaplig utbildning.

Särskilt intresserar jag mig för hur ett mer utåtriktat skrivande, med en bredare allmänhet som målgrupp, kan vara ett sätt för studenter att vidga perspektivet och upptäcka nya sidor av sitt ämne. Syftet med min forskning är att öka kunskapen om hur kommunikation, i synnerhet skrivande, kan integreras i ämnesundervisningen och användas som redskap för naturvetenskapligt lärande. Målet är att hitta didaktiska strategier som främjar studenters utveckling av kommunikationsfärdighet, ämnesförståelse och naturvetenskaplig allmänbildning.


Min forskning är praxisnära med en koppling såväl till högre naturvetenskaplig utbildning som till olika aktörer i samhället utanför akademin. Forskningen har en flervetenskaplig inriktning, vilket innebär att jag samarbetar med forskare inom olika ämnesområden: lingvistik, retorik, utbildningsvetenskap och naturvetenskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Susanne Pelger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren