Foto av Suvi Karjalainen

Suvi Karjalainen

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om bättre kommunikation och lärande i klassrum. Syftet är att undersöka effekten av en fortbildning för: lärare i åk 3-6; deras elever; i klassrum med varierande ljudmiljö. Det är en interventionsstudie där lärare genomgår en fortbildning som i korthet syftar till att ge lärare kunskap och praktiska verktyg för att: använda god röstteknik, anpassa rösten till ljudmiljön, optimera icke-verbal kommunikation samt förbättra språkinlärningsmiljön. Projektet startade i september 2016 och beräknas vara klart 2020.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • logopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Suvi Karjalainen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren