Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt ursprungliga forskningsområde var judaistik och jag har främst forskat om modernt judiskt tänkande, antisemitism och judisk-kristna relationer.

På senare tid har jag mest sysslat med Mellanösternforskning och har framför allt forskat om kristna minoriteter i och från Mellanöstern, inte minst assyrier och armenier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Religionshistoria
  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Svante Lundgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren