Foto av Sven-Åke Selander

Sven-Åke Selander

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning rör i huvudsak områdena hymnologi, didaktik/religionspedagogik och rättsteologi. Jag har bl.a. lett de internordiska nätverksprojekten "Luthers påskpredikan i Norden" (Forskningsprogrammet Norden och Europa, Nordiska Ministerrådet) och "Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv" (Nordisk samarbetsfond för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning NOS-HS). Medarbetat i det internordiska nätverksprojektet "Religion, etik og ret i de nordiske samfund". Genomfört undersökningar kring Lunds stifts historia och aktuella situation (Selander 2003, 2007, 2012).
Aktuella projekt i dag är särskilt problem kring förhållandet mellan psalmdiktning och kultur, särskilt med hänvisning till språk, vidare förhållandet mellan psalmsång och folklig tradition i historia och nutid.

Forskning

My research concerns mainly the areas of hymnology, religious education and law and religion. I have among other projects organized a Nordic research network on “Lutheran Easter sermons in the Nordic folk-churches”, funded by the Nordic Council of Ministers, and another Nordic research network on “Martin Luther´s hymns in Nordic churches and in the life of the people”, funded by the joint committee for Nordic research councils in the humanities and social sciences, NOS-HS. I have started up and been a member on the board in the project “Law and Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives” and carried out historic and actual research on the Church life in the diocese of Lund.

Current projects today are especially problems concerning the relationship between hymns, poetry and culture, particularly with reference to language, and to the relationship between the hymn singing in the traditional life of the people as well as to the relationship between modern texts and music related to existential questions of life in a pedagogical and theological perspective.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • hymnologi, religionspedagogik, didaktik, rättsteologi, didaktik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven-Åke Selander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren