Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Det finns ingen effektiv behandling för lokalt avancerad eller spridd prostatacancer, PCa. Vi har framgångsrikt tagit fram ny teknik som möjliggör målsökning av antigener som utsöndras vilket öppnar en ny möjlighet för riktad terapi. PSA (KLK3) och hK2 (KLK2) är androgenreglerade enzymer som uteslutande kraftigt uttrycks i både friska och maligna prostataceller. Vi har genererat en plattform av humaniserade antikroppar som specifikt binder till enzymatiskt aktiva former av hK2 (hu11B6) eller PSA (hu5A10). hK2-genen är positivt AR reglerad och hK2 uttrycket ökar malignitetsgraden av PCa. Vårt arbete med hK2 målsökande antikropp (11B6) visar utmärkt och specifikt upptag i transplanterat tumörer. Terapiresultat med hjälp av 177Lu märkt humaniserad h11B6 visar på mycket bra terapieffekt med nästan inga biverkningar.

Vi har konstaterat att denna plattform är också tillämplig i AR-positiv bröstcancerceller, inklusive trippel negativ bröstcancer. Detta skapar en unik möjlighet att tillämpa vår nya teknik på de dominerande tumörsjukdomarna som drabbar både män och kvinnor. En klinisk fas-1 studie av 89Zr-DFO-hu11B6 i prostatacancerpatienter för avbildning med PET är planerad till början av 2017. Baserat på lokalisering och biokinetik kommer dosimetri beräkningar att ligga till grund för framtida kliniska behandlingsstudier.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Prostatacancer
  • radioimmunterapi
  • hK2

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven-Erik Strand är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren