Foto av Sven Kristersson

Sven Kristersson

Expert, PhD, Postgraduate Diploma in Music Theory

Personlig profil

Forskning

Sven Kristersson är sångare, kompositör och forskare. Hans forskningsarbete bedrivs genom scenmusikaliskt gestaltade nytolkningar av poesi och musik ur historien. Det gäller dels mytologiskt material som det mesopotamiska Gilgamesheposet och det norska visionära medeltidsdikten Drömkvädet, men också mera välkända sånger som han översatt och fört upp på scenen – han har exempelvis skapat en blankversfantasi kring  sånger av John Dowland och en stå-upp-tragedi kring Franz Schuberts Winterreise.

 

Sven ser sig som folkbildande, kritisk kulturaktivist genom att betona vikten av att både omfatta en internationell orientering och att gå på djupet i den egna historiska traditionen. Han har genomfört utbyten med Brasilien och Palestina samtidigt som han ägnat sig åt det svenska kulturarvet genom scenmusikaliskt gestaltade studier av Evert Taubes och Birger Sjöbergs verk. Denna hållning kommer även till uttryck i att han modererar en "essäistisk" konsertserie, Klingande akademi, på uppdrag av Kungl. Musikaliska Akademien.

 

Han är professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö, med inriktning mot kammarmusik, litterär visa och scenisk gestaltning. Hans doktorsavhandling (2010)  heter Sångaren på den tomma spelplatsen – en poetik. Att gestalta Gilgameseposet och sånger av John Dowland och Evert Taube.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven Kristersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler
  • Röstens rum

    Sara Wilén (värd), Elinor Fryklund (medlem av programkommitté), Ann-Sofi Härstedt (inbjuden talare), Sven Kristersson (inbjuden talare), Susanne Hedin (inbjuden talare), Johan Sundberg (inbjuden talare), Pontus Wiegert (inbjuden talare), Karin Bäckström (inbjuden talare), Elisabeth Andersson (inbjuden talare) & Anna Hiltunen (inbjuden talare)

    2021 maj 23

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens