Foto av Sven Lidin

Sven Lidin

Professor

Personlig profil

Forskning

Aperiodiska och intermetalliska system

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fria nyckelord

  • Structural chemistry
  • modulated structures
  • Thermoelectrics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven Lidin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren