Foto av Sven Lukas

Sven Lukas

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I am a glacial geologist interested in processes and their rates of change in glaciated mountain environments over a range of timescales, from seasons (e.g. annual moraine formation) to decades/centuries and millennia (the Younger Dryas, 12.9-11.7 ka, in particular). I use the data gathered from modern environments (process studies) to understand changes in the past (Holocene to late Pleistocene) and gather reliable palaeoclimatic proxy data. I have worked in both mountain and lowland environments around the globe and at all spatial scales (from cirque glaciers to ice sheets). Recently, I have begun to use this expertise in more applied fields (engineering geology and hydrogeology), and I have become more engaged in the public communication of science, in particular in the fields of environmental awareness and climate change.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven Lukas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren