Foto av Sven Påhlman

Sven Påhlman

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I detta projekt vill vi förstå hur HIF-2a regleras i neuroblastom och de nära relaterade tumörerna paragangliom och feokromocytom, de senare med sporadiska, aktiverande mutationer i HIF2A genen. Alla våra tidigare resultat antyder att aktivt HIF-2 dels håller tumörcellerna i ett omoget, stamcells-likt stadium med förmåga att metastasera. Vårt mål är att hämma HIF-2 aktivitet och att utveckla direkt eller indirekt verkande inhibitorer mot detta protein. Även gliom, klarcellig njurcancer och metastaserande bröstcancer är potentiellt tumörformer som också skulle svara på anti-HIF-2 behandling. Vi har nyligen som första laboratorium etablerat en musmodell för metastaserande neuroblastom baserad på vävnadsbitar från patienttumörer (patient-derived xenograft (PDX) modell). Nu kan vi studera och mäta effekter på metastasering av olika behandlingsstrategier. Vi kommer i första hand att blockera HIF-2 och MYCN aktivitet som korrelerar till, och är involverade i metastasering av neuroblastom.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Sympatiska nervsystemets tumörer
  • Hypoxiinducerbara faktorer
  • Tumörstamceller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sven Påhlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren