Foto av Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger

Professor, kallad

Personlig profil

Forskning

Jag har ägnat 20 år åt att utforma, genomföra och studera forsknings- och innovationspolitik, särskilt i Europa och Kina men även internationella vetenskapliga och tekniska relationer. senare tid har mitt fokus legatatt förstå och ge råd om transformativ förändring och policymaking med fokus Agenda 2030. Min forskning är tvärvetenskaplig (kombinerar socialpolitik, statsvetenskap och ekonomisk historia) och jämförande, och byggerlångvarig politisk erfarenhet i Norden, Tyskland och EU-nivå. Dessutom studerar jag samspelet och gränssnittet mellan vetenskap och beslutsfattande.

Samverkan

Please see English version for more information

Forskningsgenomslag

Please see the English version for more information

Undervisning

please see the English text for more information

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sylvia Schwaag Serger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren