Foto av Tabita Rosendal Ebbesen

Tabita Rosendal Ebbesen

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Tabita Rosendal Ebbesen received her BA and MA degrees in China Studies from the University of Copenhagen, minoring in Comparative Culture Studies and Political Science, respectively. She previously worked as a research assistant at the Center for Contemporary Buddhist Studies of the University of Copenhagen (February 2017 – July 2017); as a research assistant at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies of the University of Copenhagen (September 2018 - February 2020); as well as serving as a consultant for a Danish state organization (October 2019 – September 2020).
 
Tabita's PhD project focuses on contemporary Chinese governance practices of the 21st Century Maritime Silk Road (MSR), part of the Belt and Road Initiative (BRI). By looking at port projects in several countries, the project aims to add a more nuanced account of Chinese governance pursuits with non-West centric considerations as a starting point. In addition, the project aims to tackle the empirical “knowledge gap” of port projects that are run in relative silence or seclusion, in the hopes that this will enable scholars to better analyze the implications of the MSR’s continued implementation.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tabita Rosendal Ebbesen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren