Foto av Tadeusz Wieloch

Tadeusz Wieloch

Expert, Professor i Neurovetenskap

Personlig profil

Forskning

Varje år insjuknar ca 15 miljoner personer i stroke varav ca fem miljoner avlider. Cirka 5 miljoner överlever men drabbas av livslång invaliditet som påverkar tanke-, rörelse- och talförmågan. Förutom rehabiliteringsträning finns inga behandlingsalternativ som kan förbättra stroke patientens förlorade eller minskade hjärnfunktion. Kliniska och experimentella studier har dock visat att det är möjligt att förbättra förlorad funktion med elektrisk, magnetisk och farmakologisk behandling även om behandlingen sätts in flera månader efter en stroke. Hjärnans förmåga att omforma sina nervcellskopplingar, dvs hjärnans plasticitet, anses vara den bakomvarande mekanismen för funktionsåterhämtning med hjälp av dessa metoder i kombination med rehabiliteringsträning. Vår forskning syftar till att belysa de cellulära och molekylära mekanismerna för plasticitet efter stroke och baserat på forskningsresultaten utveckla ny farmakologisk behandling. Vår forskning är translationell från molekyler till klinisk implementering.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tadeusz Wieloch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren