Foto av Talieh Mirsalehi

Talieh Mirsalehi

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Projektets fokus ligger på spridningen av förfalskade mediciner i Sveriges multikulturella samhälle och de direkta hälsoriskerna som presenteras för barn. Med utgångspunkt i det svenska samhället fokuserar min forskning på barns hälsokunskap, det vill säga barnens kunskaper om läkemedel och medicinsk upphandling. Syftet är att avgöra i vilken mån barnens sociala och kulturella erfarenheter av tillgång och användning av mediciner kan påverka deras inställningen till hur mediciner ska användas och upphandlas.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Talieh Mirsalehi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren