Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Projektets fokus ligger på spridningen av förfalskade mediciner i Sveriges multikulturella samhälle och de direkta hälsoriskerna som presenteras för barn. Med utgångspunkt i det svenska samhället fokuserar min forskning på barns hälsokunskap, det vill säga barnens kunskaper om läkemedel och medicinsk upphandling. Syftet är att avgöra i vilken mån barnens sociala och kulturella erfarenheter av tillgång och användning av mediciner kan påverka deras inställningen till hur mediciner ska användas och upphandlas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Talieh Mirsalehi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren