Foto av Talina Sondershaus

Talina Sondershaus

Universitetslektor, biträdande, PhD

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.
For more information - go to the English version of this page.

See my personal website here: https://sites.google.com/view/talinasondershaus/home

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Talina Sondershaus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren