Personlig profil

Forskning

My research area centers around real-time control systems, with focus on security and cyberattack detection.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Talitha Nauta är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren