Tanja Stocks

Forskare, Docent i epidemiologi

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om att studera fetma och metabola riskfaktorer i relation till risk för och överlevnad i sjukdom, ffa cancer. Jag leder den nya ODDS (Obesity and Disease Development Sweden) studien, där antropometri från miljontals män och kvinnor i Sverige länkats till flertalet nationella register för att studera samband mellan fetma, viktförändringar och risk för sjukdom och mortalitet, speciellt cancer. Jag leder även Metabola syndromet och Cancer projektet (Me-Can), som är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Norge och Österrike med syftet att undersöka metabola faktorer i relation till cancerrisk bland ca 800,000 individer och 80,000 incidenta cancerfall.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Epidemiologi
  • Cancer and Oncology
  • Obesity

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Tanja Stocks är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren