Foto av Ted Svensson

Ted Svensson

Docent, Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Övergripande forsknings- och undervisningsområden

  • Internationella relationer
  • Politisk filosofi
  • Sydasien

Biografi

Ted Svensson har varit anställd vid Lunds universitet sedan 2009. Han erhöll sin doktorsexamen från The University of Warwick, Storbritannien. Ted är för närvarande biträdande prefekt samt projektledare för forskningsprojekten "Divine Ganges, Profane Development: Sacred Geographies and the Governing of Pollution" och "Imperial Capacity: Studying the Impacts of Colonial Bureaucracies on State Development". Hans forskningsintressen inkluderar statsbildning, identitetspolitik, kulturarv, nutida Sydasien samt skeenden som kan beskrivas som konstituerande ögonblick. Tre centrala spår i Teds nuvarande forskning är brittisk imperialism under det s.k. långa artonhundratalet, högerpopulism i ett globalt perspektiv samt hur psykoanalytisk teori kan tillämpas i vår förståelse av internationella relationer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ted Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren