Foto av Ted Svensson

Ted Svensson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Övergripande forsknings- och undervisningsområden

  • Internationella relationer
  • Politisk filosofi
  • Sydasien

Biografi

Ted Svensson har varit anställd vid Lunds universitet sedan 2009. Han erhöll sin doktorsexamen från The University of Warwick, Storbritannien. Ted är för närvarande föreståndare för SASNET samt projektledare för forskningsprojektet "Divine Ganges, Profane Development: Sacred Geographies and the Governing of Pollution". Hans forskningsintressen inkluderar statsbildning, identitetspolitik, kulturarv, nutida Sydasien samt skeenden som kan beskrivas som konstituerande ögonblick. Två centrala spår i Teds nuvarande forskning är brittisk kolonialism i Sydasien under det s.k. långa artonhundratalet samt hur psykoanalytisk teori kan tillämpas i vår förståelse av internationella relationer. Ted är dessutom redaktör för tidskriften Cooperation and Conflict.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ted Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren