Foto av Teres Hjärpe

Teres Hjärpe

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan januari 2020, då jag försvarade min avhandling "Mätning och motstånd- Sifferstyrning i socialtjänstens vardag" arbetar jag som forskare och lärare i socialt arbete på Socialhögskolan. Under 2022 och 2023 kommer jag att driva två forskningsprojekt - ett om beslutsfattande kring placeringar inom socialtjänsten i samarbete med FoU Sjuhärad/HiB, och ett om digitaliserad öppenvård och behandling i Helsingborgs stad. Under 2023 inleds också det treåriga Forte-finansierade projektet "Vad professionen gör som inte datorn kan" tillsammans med Jula Karlsson (HiB) och Petra M Svensson (HH). Utäver det har jag ett uppdrag som koordinerande forskare för Samhällsvetenskapliga fakultetens satsning på forskning om social resiliens.

Intresseområden för min forskning är dokumenteringens, statistikens och den administrativa logikens roll inom socialt arbete. Min avhandling byggde på ett material som samlats in inom ramen för forskningsprojektet "Blanketter, formulär och pappersgöra- expanderande dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och sjukvård". Projektet leds av Katarina Jacobsson och Elizabeth Martinell Barfoed. I samband med att jag bedrev etnografiskt fältarbete kring en ledningsgrupp i socialtjänsten började jag fundera över mätandets och även dokumenterandets förtjänster och begränsningar för ett område som socialt arbete, ett tema jag nu fördjupar mig i.

Tidigare har jag arbetat i forskningsprojektet "Välfärdstjänster och ökad valfrihet- exemplet gymnasieskolan" under ledning av Torbjörn Hjort och Alexandru Panican. Rektorer och studie- och yrkesvägledare intervjuades om deras syn på den egna rollen i det förändrade gymnasievalssystemet. Publikationer från projektet finns nedan.

Yrkesarbete

Mina praktiska erfarenheter av socialt arbete kommer från hälso- och sjukvården där jag haft anställning som kurator för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande är jag tjänstledig från mitt uppdrag som internationell koordinator på Socialhögskolan för att gå forskarutbildningen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Teres Hjärpe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren