Foto av Teresa Ullberg

Teresa Ullberg

knuten till universitetet, Neurolog

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Post-dok inom Stroke policy och registerbaserad strokeforskning med tre aktuella pågående projekt:

  • Strukturerad uppföljning för stroke i Malmö (kliniskt forskningsprojekt)
  • Överlevnad, funktion, och anhörigas situation 3–5 år efter stroke: en långtidsuppföljning från Riksstroke (doktorandprojekt Stefan Sennfält)
  • Stroke hos patienter med pågående antiokoagulantiabehandling (doktorandprojekt Trine Apostolaki-Hansson)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Teresa Ullberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren