Foto av Terese Anving

Terese Anving

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

•    Arbete och omsorg 
•    Familj och nära relationer
•    Välfärdsstatlig förändring och ojämlikhet
•    Kvalitativa metoder

Jag arbetar för närvarande med två olika forskningsprojekt. Jag är projektledare för projektet "RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv" (FORTE 2022-00566) i vilket jag tillsammans med Sara Eldén, Sociologiska institutionen, studerar den växande marknaden av RUT-tjänster riktade mot äldre. Projektet är en kvalitativ studie där vi analyserar policymaterial och debatter samt intervjuar företag, anställda i branschen, äldre som har dessa tjänster och deras anhöriga.

I projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv", tillsammans med Sara Eldén, PI och Linn Alenius Wallin, doktorand, Sociologiska institutionen, studerar vi berättelser om omsorgsgörande mellan olika generationer i relation till välfärdsstatliga förändringar (VR 2018-01053). 

Jag undervisar och handleder på alla nivåer. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Genusstudier

Fria nyckelord

  • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Terese Anving är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren