Foto av Terese Anving

Terese Anving

Universitetslektor, Studierektor för grundutbildningen

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

•    Arbete och omsorg 
•    Familj och nära relationer
•    Välfärdsstatlig förändring och ojämlikhet
•    Kvalitativa metoder

Min forskning handlar framför allt om familj och nära relationer, arbete, omsorg och ojämlikhet. Jag arbetar för närvarande med två forskningsprojekt som på olika sätt berör dessa teman, båda tillsammans med Sara Eldén, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. I projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" (VR 2018-01053) studeras omsorgsgörande mellan olika generationer. I projektet "Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar" (RJ P13-0603:1), studerar vi den privata barnpassningsmarknaden (barnflickor och au-pairer) i Sverige.

Jag disputerade 2012 vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Min avhandling "Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker"  belönades bland annat med Vetenskapssocieteten Lunds pris för förtjänstfull doktorsavhandling inom humaniora och samhällsvetenskap, 2012, Skåneländska Gastronomiska Akademiens forskningspris 2012 och Årets svenska måltidslitteratur i kategorin "Doktorsavhandlingar". 

Jag undervisar och handleder på alla nivåer. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Terese Anving är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren