Foto av Terese Anving

Terese Anving

Universitetslektor, Biträdande, Studierektor för grundutbildningen

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har framför allt handlat om familj och nära relationer, arbete, omsorg och ojämlikhet. Jag arbetar för närvarande med två forskningsprojekt som på olika sätt berör dessa teman. I projektet "Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar", studerar jag tillsammans med Sara Eldén, Lunds universitet, den privata barnpassningsmarknaden (barnflickor och au-pairer) i Sverige (RJ P13-0603:1). I projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" (också tillsammans med Sara Eldén) studeras omsorgsgörande mellan olika generationer (VR 2018-01053). 

Jag disputerade 2012 vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. I min avhandling "Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker" studerade jag måltidspraktiken i småbarnsfamiljer med ett särskilt fokus på kön, klass och "görandet" av familj. Avhandlingen belönades bland annat med Vetenskapssocieteten Lunds pris för förtjänstfull doktorsavhandling inom humaniora och samhällsvetenskap, 2012, Skåneländska Gastronomiska Akademiens forskningspris 2012 och Årets svenska måltidslitteratur i kategorin "Doktorsavhandlingar". Jag har också tidigare deltagit i Christine Roman, Örebro universitet, och Åsa Lundqvist, Lunds universitet, forskningsprojekt om ensamstående mödrars situation i Sverige ("Lone Mothers and Long Hours. Gender and work in a new welfare regime" VR 2011-5462).

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Terese Anving är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren