Therese Nilsson

Professor

Personlig profil

Forskning

Det mesta av min forskning ligger i skärningspunkten mellan hälso- och utbildningsekonomi, men min forskning omfattar även frågor relaterade till kulturell och institutionell ekonomi.

Några av de frågor jag undersöker i min forskning är:

Vilka är effekterna på kort och lång sikt av tidiga hälsoinvesteringar, så som införandet av BVC?

Vilka var de ekonomiska konsekvenserna av spanska sjukan?

Vilka är de långsiktiga effekterna av mer undervisningstid/mindre frånvaro i grundskolan?

I vilken utsträckning påverkar globaliseringen institutionella förutsättningar för utveckling och kulturella attityder?

 

Undervisning

Jag ansvarar för kurserna på distansutbildningen i nationalekonomi vid LUSEM. Jag har tidigare undervisat i utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Jag handleder även master- och kandidatuppsatser.

Kontakta mig om du är intresserad av att skriva uppsats på ett tema som relaterar till min forskning. 

Samverkan

Jag medverkar regelbundet i media (TV, radio, tidningar) och medverkar ofta i panelsamtal och presentationer vid myndigheter och för diverse organisationer. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi

Fria nyckelord

 • Health economics
 • Early life
 • Inequality
 • Globalization

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Therese Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren