Personlig profil

Forskning

Molecular an clinical ascpects of  infant UTI. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren