Foto av Thomas Arentzen

Thomas Arentzen

Docent, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Född i Trondheim 1976.

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Senare (2018) blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi, och jag har skrivit boken Byzantine Tree Life med två amerikanska kollegor. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Jag är preses för Collegium Patristicum Lundense.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Arentzen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren