Foto av Thomas B Johansson

Thomas B Johansson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas B Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap