Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Scientific interests include cryptology, information security, error-correcting codes and information theory.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorsystem
  • Kommunikationssystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren