Foto av Thomas Kaiserfeld

Thomas Kaiserfeld

Professor, Docent, teknik- och vetenskapshistoria

Personlig profil

Forskning

As professor of history of ideas and sciences, I mainly teach on advanced levels. In addition, I pursue research on the founding of different organizations over the past three to four centuries for transfer of knowledge and research result to users.

I got my Ph.D in History of Technology at the Royal Inst. of Technology in Stockholm 1997. After research visits and post.docs at Univ. of Manchester, Univ. of Linköping, Univ. of California, Berkeley and Univ. of Stockholm, I was appointed Dr. habil. (Docent) in 2002. In 2005, I was appointed lecturer of Innovation Management at Mälardalen Univ. and in 2007 professor of History of Science and Technology at the Royal Inst. of Technology in Stockholm. I have also worked as Head of Division at the State Department of Education and Research and as a writer for a reality show broadcast on Swedish public-service TV. Between 2004 and 2010, I was on the board of the Knowledge Foundation and since 2016, I am a member of the Swedish Scientific Council for Humanities and Social Sciences at the Swedish Research Council.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Teknikhistoria

Fria nyckelord

  • vetenskapshistoria
  • teknikhistoria
  • idéhistoria
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Kaiserfeld är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren