Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är aerosolteknologi med fokus på gasfasesyntes av nanopartiklar med unika egenskaper för exempelvis katalys, energilagring eller sensortillämpningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nanoteknik
 • Materialkemi
 • Materialteknik

Fria nyckelord

 • deponering av nanopartiklar
 • Syntes av nanopartiklar
 • Aerosolteknik
 • gnistablation
 • elektrisk rörlighet
 • Differentiell mobilitetsanalysator
 • Partikelräknare för kondensation
 • Katalys
 • Energilagring

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Krinke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler