Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Krinke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering