Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vi använder ultraljud i microchip för att anrika och isolera celler och mindre partiklar från biofluider: blod, cerebrospinalvätska, uring m.m.. Tekniken som kallas akustofores skadar inte cellerna och behöver inga tillsatta markörer. Detta är en stor fördel eftersom det innebär att man kan fortsätta studera cellerna efter isoleringen. Vi tillämpar metoden bland annat för att isolera cancerceller. Dessa finns i mycket små mängder i patienters blod, och orsakar återfall i cancer efter traditionell behandling. Det är alltså mycket viktigt att kunna hitta och studera dessa celler. Vi kan även isolera mindre partiklar såsom exosomer och mikrovesiklar som innehållerhöga halter av biomarkörer. Vi utvecklar metodik för att anrika dessa partiklar för att kunna analysera protein och mikroRNA biomarkörprofiler med masspektrometri och genomik.

Vi sätter just nu även upp en nationell resurs i biologisk masspektrometri för avancerade studier av olika proteiner som bland annat är relaterade till cancer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
 • Hematologi
 • Kardiologi
 • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

 • akustofores
 • mikrofluidik
 • exosomer
 • cirkulerande tumörceller
 • miRNA
 • biomarkörer
 • cell separation
 • organs on a chip
 • diagnostik
 • akustofluidik
 • proteomik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Laurell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren