Foto av Thomas Malm

Thomas Malm

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i humanekologi med Högskoleexamen på Biologlinjen, samt Fil.Dr och docent i socialantropologi. Som forskare, med ett särskilt intresse för Oceanien (och öar i allmänhet), har jag specialiserat mig på etnobiologi och etnoekologi samt på historisk antropologi och migrationsstudier. Andra forskningsintressen är upptäckts- och forskningsresornas historia, visuell antropologi samt idé- och lärdomshistoria knuten till evolution och naturhistoria.

Min ambition som forskare och lärare är att kombinera perspektiv från naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Detta gör jag i samtliga kurser där jag undervisar, t.ex. "Naturuppfattningar i tid och rum", "Människans plats i ekosystemen" och "Miljöantropologi".

Sedan 1990-talet har jag forskat på lokal och traditionell kunskap i Oceanien, särskilt avseende marina resurser. Teman i fokus har varit hur utnyttjanderättigheter rörande strandnära marina resurser reglerats enligt traditionella principer eller modern lagstiftning, hur roller inom hushållning varit kopplade till genus och de zoner där aktiviteterna sker, samt hur lokal och traditionell kunskap avspeglas i exempelvis marint samlande, användningsområden och taxonomier (dvs. hur organismer namnges och klassificeras). Jag har även utfört forskning om centralisering, migration och pärlodling i Franska Polynesien, etnoekologisk kunskap och dietförändringar i Oceanien, utriggarkanoter samt förhållandet mellan ösamhällen och det moderna världssystemet. Jag skriver även gärna populärvetenskapliga arbeten baserade på min forskning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Malm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren