Foto av Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Doktorand, Universitetsadjunkt, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Interaktionseffekter vid psykoterapi

Thomas Nilsson arbetar som klinisk psykolog i Psykiatri Skåne samt är doktorand vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Hans huvudsakliga forskningsområde berör utfall av kortidspsykoterapi på kort och lång sikt samt patienters preferenser och lämplighet för olika terapiformer. Har forskat och jämfört psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi för paniksyndrom. Är intresserad av relation och processer mellan patient, terapeut och behandling och hur psykoterapi kan utvecklas genom att bättre förstå dessa processer.

POSE

Han är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

POSE 

Thomas Nilsson är en av initiativtagarna till projekt POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

 


Evidenced based psychoterapy

Thomas Nilsson is a licensed clinical psychologist and currently doctoral student at the Department of Psychology.

His main research interests include evidenced based psychotherapy and the question of to what extent psychotherapy effects arise from specific psychotherapeutic methods or so-called "common factors". But also how the effect of treatment is influenced by interactions between patient factors and treatment factors, and ultimately how the effects of psychotherapy can be enhanced by using these interactions in the planning and implementation of treatments.

POSE

Thomas is one of the initiators of the project POSE, Psychotherapy Outcome and Self-selection Effects for panic disorder.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thomas Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren