Personlig profil

Forskning

Jeg er PhD studerende ved Cognitive Zoology Group. Jeg er primært interesseret i den tidlige evolution af fugles sociale kognition, og jeg studerer dette gennem komparative metoder på fundamentale socialkognitive evner i paleognater og crocodylia. Crocodylia og fugle deler en fælles archosaur forfader, og for at få en dypere forståelse for evolutionen af fuglekognition, repræsenterer crocodylia en vigtig ydergruppe som fugle kan sammenlignes med. Komparative studier af disse kan kaste lys på tidlige archosaurers kognitive evner samt kognitive forskelle og/eller ligheder mellem fugle og crocodylia. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren