Foto av Thor Berger

Thor Berger

Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan ekonomisk geografi, ekonomisk historia och stadsekonomi, och fokuserarhur tekniska framsteg — som spänner över potatisens introduktion 1700-talet och järnvägarnas framväxt under 1800-talet, till framsteg inom maskininlärning under 2000-talet — påverkar sysselsättning, ojämlikhet och regional och urban tillväxt.

Undervisning

Jag undervisar kurser i ekonomisk historia, innovation och kvantitativa metoder grund- och avancerad nivå.

Samverkan

För att ut med mina forskningsresultat har jag bidragit till rapporter för EU-kommissionen, OECD, Näringsdepartementet och FN. Min forskning har upprepade gånger uppmärktsammats i medier som BBC, The Economist, Financial Times och New York Times, samt citerats av organisationer som Världsbanken och Världshandelsorganisationen.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thor Berger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren