Foto av Thorbjörn Laike

Thorbjörn Laike

Övningsassistent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar bland annat om att studera hur vi människor påverkas av miljön inomhus. I ett modernt samhälle tillbringar vi en stor del av vår vakna tid inomhus, och på våra breddgrader är vi också beroende av artificiellt ljus under en stor del av året. Hur vi upplever och påverkas av ljus och färg är frågor som vi studerar både i laboratorie- och fältstudier. Speciellt har vi intresserat oss för de icke-visuella effekterna av ljus och färg, d.v.s. hur dessa miljöegenskaper inverkar på hur vi mår och känner oss. Vårt välbefinnande har betydelse för såväl beteende som prestation, därför är olika typer av arbetsmiljöer som kontor eller skolor föremål för studier.

På en mer grundläggande nivå försöker vi också bättre förstå vad som gör att en viss miljö uppfattas positivt och en annan mer negativt. Genom att studera mönster i den visuella miljön utifrån s.k. fraktala dimensioner (dvs ett mönsters självlikhet i olika skalor) kan vi systematiskt jämföra olika miljöer. Denna forskning genomförs i samarbete med SLU i Alnarp, eftersom en intressant fråga är skillnaden mellan artificiell miljö och naturmiljö.


Jag undervisar både på program och fristående kurser inom ämnet miljöpsykologi, men också området ljus och färg. Handledning av doktorander är en annan arbetsuppgift som jag ägnar mig åt. Jag är också föreståndare för en nationell centrumbildning  för energieffektiv belysning, CEEBEL, som syftar till att koordinera, sprida och initiera forskning om ljus och belysning inom Sverige.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Thorbjörn Laike är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren