Foto av Till Dreier

Till Dreier

Knuten till universitetet

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Radiologi och bildbehandling
 • Atom- och molekylfysik och optik
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Inbäddad systemteknik
 • Signalbehandling
 • Programvaruteknik

Fria nyckelord

 • Röntgen faskontrast
 • röntgen absroptionsspektroskopi
 • röntgenkällor
 • röntgendetektorer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Till Dreier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren