Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Radiologi och bildbehandling
 • Atom- och molekylfysik och optik
 • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
 • Inbäddad systemteknik
 • Signalbehandling
 • Programvaruteknik

Nyckelord

 • Röntgen faskontrast
 • röntgen absroptionsspektroskopi
 • röntgenkällor
 • röntgendetektorer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Till Dreier är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren