Foto av Till Koglin

Till Koglin

Universitetslektor, Fil dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har jobbat inom och lett olika projekt kopplad till trafik- och stadsplanering, cykling och mobilitet. Många av mina projekt är kopplade till Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Mina forskningsintressen rör på ett teoretiskt plan mobilitets-, planerings, och maktteorier. På ett mer empiriskt plan arbetar jag mest med kvalitativa metoder inom mobilitets- och planeringsområdet. Ett stort fokus i min forskning har alltid varit cykling och cykelplanering.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturgeografi
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Studier av offentlig förvaltning

Fria nyckelord

 • Mobilities
 • Cycling
 • Urban planning
 • Transport planning
 • Mobility

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Till Koglin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren