Foto av Till Koglin

Till Koglin

Universitetslektor, Fil dr

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har jobbat inom och lett olika projekt kopplad till trafik- och stadsplanering, cykling och mobilitet. Många av mina projekt är kopplade till Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, K2. Mina forskningsintressen rör på ett teoretiskt plan mobilitets-, planerings, och maktteorier. På ett mer empiriskt plan arbetar jag mest med kvalitativa metoder inom mobilitets- och planeringsområdet. Ett stort fokus i min forskning har alltid varit cykling och cykelplanering.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Studier av offentlig förvaltning

Nyckelord

  • Mobilities
  • Cycling
  • Urban planning
  • Transport planning
  • Mobility

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Till Koglin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren