Foto av Timea Vitos

Timea Vitos

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Fria nyckelord

  • standardmodellen
  • precisionsberäkningar
  • effektiv fältteori
  • Monte Carlo beräkningar
  • LHC

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Timea Vitos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren