Foto av Timea Vitos

Timea Vitos

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Timea Vitos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering